Holubowo.pl

jest jedynym miejscem w Internecie, autoryzowanym przez Piotra Wrońskiego,
który dał się namówić do osobistego podpisywania każdej zakupionej książki jego autorstwa.