Piotr Wroński, urodzony w 1957 roku, absolwent Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 1982 do października 2011 (właściwie do grudnia 2013) pracował w cywilnych służbach specjalnych. Od roku 1990 zwalczał szpiegostwo prowadzone przez kraje byłego ZSRR. Jest emerytowanym pułkownikiem cywilnego wywiadu i kontrwywiadu. Napisał „Spisek Założycielski”, „Weryfikację”, „Reset”, wydane przez „Editions Spotkania”. „Fronda” wydała „Czas Nielegałów, czyli krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów”. Jest też współautorem „Spowiedzi Życia” (Editions Spotkania).

Prowadzi audycje internetowe na kanale YouTube „Kuchenna Charakterystyka Terenu”:

https://www.youtube.com/channel/UCxUXUyyTgLTKBG1HwNx9KDQ

Nie jest i nie chce być związany z żadną opcją polityczną, powstałą w wyniku Jałty II, zwanej „Okrągłym Stołem”. Nienawidzi go lewica, „koleżeństwo”, prawica oraz centrum.

Jest zwolennikiem prawdziwej prawicy ideowej i ekonomicznej. Niestety, dotąd nie znalazł jej w Polsce. Odpowiada na wszystkie pytania. Nawet, gdy kłóci się z pytającym, szanuje interlokutora, co jest ewenementem w dyskusjach prowadzonych w naszym kraju i radzi czytelnikowi, parafrazując Dantego:

„Lepiej, Czytelniku, porzuć wszelką nadzieję, jeśli postanowiłeś przeczytać tę książkę w jakiejkolwiek formie"